Hợp nhất cơ quan Đảng và chuyên môn trong doanh nghiệp nhà nước trước quý 2.2019

Thứ hai, 15/10/2018, 11:53 (GMT+7)

(Kinh tế) - Ban Tổ chức T.Ưvừa ban hành hướng dẫn thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước.

Việc hợp nhất phải bảo đảm hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước /// Ảnh Ngọc Thắng

Việc hợp nhất phải bảo đảm hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

Theo đó, việc hợp nhất các cơ quan hoàn thành chậm nhất trong quý 2/2019.

Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu, sau khi hợp nhất phải bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng và công tác chuyên môn; tăng cường cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Đảng và công tác chuyên môn của doanh nghiệp theo nguyên tắc xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong việc bố trí cán bộ, nhân viên.

Thủ trưởng cơ quan hợp nhất là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (hoặc đảng ủy viên). Cơ quan hợp nhất thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và của các cơ quan chuyên môn theo quy định.

Các văn bản chuyên về công tác đảng do cơ quan hợp nhất thực hiện theo thẩm quyền thì sử dụng thể thức văn bản của Đảng và dấu của Đảng ủy (đối với ủy ban kiểm tra thì giữ nguyên con dấu như hiện hành).

Ban Tổ chức T.Ư cũng nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (nơi không có hội đồng quản trị, hội đồng thành viên) việc sắp xếp hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cho phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Cụ thể, việc hợp nhất các cơ quan thực hiện như sau: hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy với cơ quan chuyên môn làm công tác tổ chức nhân sự của doanh nghiệp; hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp cho phù hợp; hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp; hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp.

Ngoài định hướng hợp nhất các cơ quan nêu trên, việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan khác do Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, quyết định.

Việc đặt tên và quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan sau hợp nhất do Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (nơi không có hội đồng quản trị, hội đồng thành viên) triển khai thực hiện.

Việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp trong quân đội và công an thực hiện theo quy định của Ban Bí thư và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

(Theo Thanh Niên)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Tags:

Mạng chia sẻ